logotype
15 -August -2018 - 18:39

Ako sa stať členom?

Kto?

- Členmi Združenia môžu byť fyzické osoby, ktoré dovŕšili 18 rokov veku, majú slovenské štátne občianstvo a stotožňujú sa s poslaním a cieľmi Združenia (stanovy nájdete dole),

- Členmi Združenia môžu byť aj právnické osoby registrované na území Slovenskej republiky ( zastupuje ich nimi poverený štatutár),

1. Podanie žiadosti

- žiadateľ zašle riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku (prihlášku nájdete dole) spolu so svojou fotografiou o rozmere 30x35mm na adresu  Športovo-strelecký klub .357, o. z.. Štefanov 231 (341), 906 45 Štefanov, prihláška môže byť podaná aj osobne, po dohode s niektorým zo štatutárov klubu,

alebo

 -žiadateľ zašle "preskenovanú a podpísanú" prihlášku elektronicky na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. vo formáte .PDF . Do predmetu žiadateľ uvedie „žiadosť – svoje meno“ a v prílohe zašle vyplnenú prihlášku spolu s fotografiou o rozmeroch 30x35mm vo formáte .JPG alebo .PNG .

(fotografia je dôležitou súčasťou registrácie, bez nej registráciu nemôžeme vykonať)

 

-žiadateľ svojím podpisom žiadosti prehlasuje, že  sa oboznámil so všetkými náležitosťami spojenými s registráciou v združení a taktiež prehlasuje, že všetky potrebné údaje vyplnil pravdivo. Ďalej súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov za účelom registrácie v združení a administratívnych úkonov spojených s členstvom v združení po dobu trvania členstva.

 

2.  Vybavenie žiadosti

- žiadateľ bude do 10 dní od podania žiadosti, e-mailom alebo telefonicky informovaný o jej stave (kontrola údajov). Prijatiu žiadateľa do združenia predchádza hlasovanie štatutárov združenia, kde sa musia všetci zhodnúť za prijatie uchádzača. Následne budú žiadateľovi zaslané inštrukcie pre platbu členského príspevku.

- po registrácii do združenia obdrží nový člen spolu s "členským preukazom" (platnosť vždy na jeden rok) aj jedno vyhotovenie"potvrdenia o členstve" pre príslušnú ORPZ.

- ďalšie vyhotovenie vyhotovíme na požiadanie, cena za každé ďalšie vyhotovenie je 1€ (za uznanie/neuznanie neoriginálu/prefoteného potvrdenia neručíme). Berte na vedomie, že potvrdenie nesmie byť pri predložení na príslušný ORPZ staršie ako 3 mesiace. Takže ak budete potrebovať vydať potvrdenie s neskorším dátumom, dopredu nás o tom informujte.

 

3. Doručenie

- ak si žiadateľ/člen nedohodne inak, členský preukaz, potvrdenie o členstve mu budú zaslané poštou na adresu uvedenú v prihláške.

 

Doplňujúce informácie:

- členský príspevok je platný vždy na jeden "kalendárny" rok, bez ohľadu na to v ktorej časti prebiehajúceho kalendárneho roka sa žiadateľ stane členom, od 1.11. daného roku registrujeme členov na nadchádzajúci rok!

 

Čo je súčasťou členského poplatku?

- vedenie člena v združení (zabezpečuje platnosť členstva podľa ust. § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov),

- poplatok spojený s prevádzkovaním združenia,

- poplatok za návštevu strelnice, tj. v každom mesiaci kalendárneho roka bude k dispozícii do predu určený min. 1 deň v ktorom môže člen prísť na klubovú strelnicu (člen už nič viac neplatí),

- termíny klubových strelníc sú v čas uverejnené na klubovej web stránke v sekcii "KALENDÁR",

- v poplatku je taktiež zahrnutá čiastka za výrobu terčov (kovových, drevených a pod.) aj ich následné opravy, ktoré bude môcť člen počas klubovej strelnice využívať,

Dôležité pravidlo:

 - člen môže priviesť na klubovú strelnicu niekoho iného/ďalšieho tzv. "neklubáka"(osoba vekom od 18 rokov, ktorá bude strieľať => príklad osoba, ktorá by mala záujem o členstvo). V takom prípade platí pravidlo, že každá takáto osoba má k dispozícii jeden vstup, kde zaplatí poplatok vo výške 5€. (za tento poplatok jednorazovo využíva klubovú strelnicu ako bežný člen). Je nevyhnutné, aby mala takáto osoba pri sebe občiansky preukaz, (ak je držiteľom ZP aj zbrojný preukaz). Ak sa rozhodne, že sa nestane členom klubu, už nebude mať viac na klubovú strelnicu prístup. V čase konania klubovej strelnice nemajú cudzie osoby na strelnicu prístup (žiadne návštevy, deti, rodinní príslušníci, pozorovatelia a pod.).

Stanovy ŠSK.357 na stiahnutie TU .

Prihláška do Združenia na stiahnutie TU .

Prevádzkový poriadok strelnice na stiahnutie TU .

Prvá pomoc a požiarne pokyny pri pohybe na strenici na stiahnutie TU .

 

Vzor členského preukazu:

 

2018  Športovo - strelecký klub .357, o. z.