logotype
24 -February -2019 - 04:42

Predsedníctvo:

                         predseda:      Michal Vizváry 

                                               Štefanov 231, 906 45 Štefanov

                                               tel.č.: +421 903 012 223

                       

                        podpredseda:  Mgr. Jozef Šuster

                                                Štefanov 341, 906 45 Štefanov

                                                tel.č..: +421 915 149 577

                     

                        pokladník:       Jozef Šuster

                                                Štefanov 341, 906 54 Štefanov

                                                tel.č.: +421 907 782 964

 

2019  Športovo - strelecký klub .357, o. z.