logotype

NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it. Learn more

I understand
24 -February -2019 - 04:01

O Nás:

           

 

         Občianske združenie Športovo-strelecký klub.357, o.z. so sídlom Štefanov 231, 906 45 Štefanov (ďalej len ŠSK.357) bolo oficiálne založené 9.4.2013 zaregistrovaním do registra občianskych združení Ministerstvom vnútra SR. ŠSK.357 je mimovládnym, nepolitickým a dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb založeným a vykonávajúcim činnosť na základe príslušných ustanovení zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). Združenie je streleckou organizáciou v zmysle ust. § 28a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov.

 

Jeho zakladateľmi sú: Michal Vizváry, Štefanov 231, 906 45 Štefanov (predseda klubu)

                                    Mgr. Jozef Šuster, Štefanov 341, 906 45 Štefanov (podpredseda klubu)

                                    Jozef Šuster, Štefanov 341, 906 45 Štefanov (pokladník)

 

Hlavné poslanie združenia:

- klub sa výhradne zaoberá športovou činnosťou, ktorej hlavnou náplňou je športová streľba podľa pravidiel platných na území Slovenskej republiky a medzinárodných pravidiel,

- vydáva svojim členom potvrdenie o členstve podľa ust. § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov,

- organizuje benefičnú, hospodársku a sponzorskú činnosť aj zabezpečením primeranej propagácie pre prispievateľov a podporovateľov,

- organizuje kultúrne, spoločenské a športové podujatia za účelom podpory a propagácie športových streleckých disciplín,

- usporadúva školenia bezpečnej manipulácie s palnými zbraňami,

- usporadúva kurzy prvej pomoci,

- usporadúva, organizuje a vykonáva tréningové aktivity a športové strelecké súťaže podľa pravidiel športovej streľby pre národné a medzinárodné športové strelecké disciplíny, a to zamerané na športovú
streľbu zo samonabíjacích, opakovacích, jednovýstrelových a viacvýstrelových krátkych a dlhých guľových a brokových palných zbraní civilného, športového alebo pôvodne vojenského charakteru a
zbraní historických, vrátane nácviku statickej aj dynamickej športovej streľby z uvedených zbraní, a tovšetko podľa pravidiel, nie však výlučne, ISSF, IDPA, IPSC, LOS-SK, LOS a SASS,

- vykonáva činnosti smerujúce k zachovaniu kultúrnych hodnôt, podpore vzdelávania a podpore a rozvoju telesnej kultúry, a to najmä na poli športovej streľby,

- zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentovaných jedincov streleckého športu spomedzi detí a mládeže a rast ich všeobecnej športovej výkonnosti; venuje sa špeciálnej športovej
príprave mládeže do 18 rokov veku v streleckom športe,

- venuje sa všeobecnej športovej príprave detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých zaujímajúcich sa o strelecký šport.

 

Logá združenia:

                     

2019  Športovo - strelecký klub .357, o. z.