logotype
24 -February -2019 - 04:27

 

 Za členský poplatok 60€ pre kalendárny rok 2019 ponúkame:

 

 

- potvrdenie členstva streleckej organizácie v zmysle ust. §28a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov,

- minálne 1x mesačne v stanovených termínoch možnosť využívania klubovej nekrytej strelnice (bez obmedzenia kalibru, člen už nič viac neplatí):

    - pre guľové/brokové zbrane možnosť použiť 50 a 100 m strelisko +  krátke na krátke guľové zbrane,

    - pre brokové zbrane možnosť použiť olympíjsky trap a oblúkové strelisko,

- pre záujmencu o ZP ponúkame kurz vo fome prípravy na teoretickú a praktickú skúšku,

- možnosť využívať kovové klubové terče (horizontálne, vertikálne preklápačky od .22+, stages vytvorené podľa LOS)

- možnosť vyskúšať rôzne druhy zbraní,

- dobrú partiu ľudí, ktorí sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti,

- pre záujemcov budeme organizovať rôzne kurzy (bezpečnej manipulácie so zbraňou, efektívnej streľby, domoobrany, taktických cvičení a pod.) Všetko pod vedením skúsených odborníkov!

- 1x za rok organizujeme klubovú gulášovú strelnicu pre klubákov a ich najbližších,

- každý člen automaticky získa možnosť uplatňovania zliav u našich partnerov (predajcov zbraní,streliva a príslušenstva),

- garancia 100% poskytovania deklarovaných služieb a osobitný prístup,

-   zľava z ČP pre manželku (t.j. manželský pár je registrovaný v združení),

 

 

Chceš sa stať naším členom? 

Klikni SEM a pozri si podmienky.

 

* Celková dĺžka sezóny trvá vždy jeden kalendárny rok (od 1.1. do 31.12.), na každý jeden mesiac je vopred stanovená aspoň jedna klubová strelnica. Môže sa však stať, že kvôli počasiu sa môžu niektoré klubové strelnice zrušiť, alebo zmeniť (platí najmä pre január, február, november, december), preto v letných mesiacoch pridávame strelnice na vyše (viď kalendár). Takže člen má možnosť absolvovať minimálne 10 klubových strelníc za rok (spravidla ich je však viac, na rok 2019 je naplánovaných 17)                                                                       

2019  Športovo - strelecký klub .357, o. z.